Der en stigende tendens i antallet af tyveri fra de fleste byggepladser. Der kan derfor med fordel overvejes etableringen af en vagtordning på byggepladsen ifm. projektering af byggepladsindretningen. For netop svind kan reduceres kraftigt ved at have en vagt- og sikkerhedsordning, idet størstedelen af tyverierne fra byggepladserne bliver udført eller organiseret af personer med tilknytning til pladsen.

Vandalisme, tyveri, hærværk og brandstiftelse har i mange år været et stort problem for byggebranchen. Den årlige skade er i millioner. Tal fra forsikringsselskaber viser, at denne form for kriminalitet kun stiger.

Byggepladser er hjemsted for mange værdier, forholdsvis let tilgængelig, dårligt belyst og fjernt beliggende. Som et resultat er byggepladser nemme mål for tyveri af værktøjer og materialer, især om natten, i weekender og i ferier. Ud over de økonomiske konsekvenser af stjålne materialer, værktøjer og strømkabler er den resulterende forsinkelse også et stigende omkostningselement. SBS Vagt & Security tilbyder løsninger for at opretholde kontrollen over dit byggeprojekt.

Foruden den fysiske tilstedeværelse kan et vagtselskab også hjælpe med at

  • forebygge brand- og vandskade
  • udarbejde døgnrapporter vedrørende sikkerhed på pladsen
  • sørge for at alt unødigt lys og apparater er slukket
  • sikre at yderdøre/porte er forsvarligt låst uden for normal arbejdstid
  • skabe overblik over, hvem der er på pladsen
  • foretage  adgangskontrol

Med en vagtordning kan der opnås en proaktiv og effektiv brandforebyggelse på hele byggepladsen ved at kontrollere flugtveje, brandmateriel, tilsyn i områder med varmt arbejde etc. i forbindelse med deres rondering på pladsen.

Af alle former for sikkerhed, er sikring af byggepladserne den mest udfordrende. Placeringerne er dynamisk og under konstant forandring. Vi tilbyder en samlet pakke til fuldstændig sikkerhed for dit byggeplads og alle relaterede byggepladsvagt tjenester, såsom tilsyn, adgangskontrol, portvagt, parkeringskontrol og mobil videoovervågning.